تعریف مصورسازی

مصورسازی همان گونه که از معنای لغوی آن برداشت می شود، نوعی ترسیم یا به تصویر کشیدن اطلاعات است؛ به صورتی که برای مخاطب قابل درک و استنباط باشد. بسیاری از مشکلات و چالش هایی که ذهن بشر دنیای امروز را به خود مشغول ساخته، با استفاده از مصور سازی به سادگی قابل حل است و در برخی موارد مصورسازی تنها راه حل موجود است.

مصورسازی دربرگیرنده تمامی فنونی است که به ایجاد یک تصویر، نمودار، جدول، پویانمایی یا نقشه، جهت انتقال یک پیام منجر می شود.

/ 0 نظر / 86 بازدید